×
EN  |   |   |  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان | Hormozgan University Of Medical Sciences


عملکرد

لیست فرآیندهای نوآورانه آموزشی ارائه شده در جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاه از سال 1396

ردیف

عنوان فرآیند

صاحب و همکاران فرآیند

حیطه

سال

1

بررسی کارایی دوره آموزشی نسخه نویسی و داروسازی بالینی  بر توانمند سازی دانشجویان پزشکی

دکتر مطهره احمدی/ دکتر امید صفا- فهیمه قرایی پور

تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی

1396

2

اجرای روش تدریس نوین ( استفاده از فلش کارت) در آموزش درس فیزیوپاتولوژی به دانشجویان مامایی

دکتر نسیبه روزبه/ دکتر فاطمه عبدی

یاددهی و یادگیری

1396

3

آشناسازی دانشجویان پزشکی در شروع دوره کارآموزی با محیط بیمارستان به روش آموزش از طریق همتایان

دکتر سعید شجاع/ دکتر حسین حمادیان، دکتر الهام بوشهری، بنت الهدی آذرمهر، مرضیه برزگر

یاددهی و یادگیری

1396

4

تدوین و طراحی لاگ بوک الکترونیک جهت رشته فوریت های پزشکی، در راستای نظام آموزش پزشکی پاسخگو

فواد جهاندیده، دکتر حمید رضا میری/ قاسم سبحانی

ارزشیابی

1396

5

توسعه وب سایت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با تأکید بر شاخص های حوزه آموزش: گامی در راستای توسعه و ارتقاء زیر ساخت های آموزش علوم پزشکی

دکتر حسام الدین کمال زاده/ مرضیه برزگر، دکتر سمیره عابدینی

مدیریت و رهبری آموزشی

1396

6

تدوین مدلی جهت  تخمین  تعداد  اعضای هیات علمی مورد نیاز در بیمارستان  های آموزشی در بندرعباس

دکتر مهدی حسنی آزاد/ دکتر ماهان مازیار، سارا نیک صالحی، دکتر حمید رضا میری

مدیریت و رهبری آموزشی

1396

7

پیاده سازی سیستم مدیریت یادگیری و توانمندسازی اعضای هیات علمی برای کاربری آن در راستای توسعه آموزش مجازی در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دکتر حسام الدین کمال زاده/ دکتر سمیره عابدینی، عماد الدین کمال زاده، فواد جهاندیده

یادگیری الکترونیک

1396

8

طراحی نرم افزار بهینه سازی پمپهای سانتریفوژ با رویکرد انرژی و تطابق هیدرولیکی در آموزش دانشجویان بهداشت محیط در زمینه دروس پمپ و پمپاژ و انتقال و توزیع آب

دکتر ولی علی پور

مشارکت در طراحی و تولید محصولات آموزشی

1396

9

استفاده از انیمیشنِ فیزیولوژیست شاعر طنزپرداز، در تدریس درس فیزیولوژی دانشجویان پزشکی

سمانه معتمد جهرمی

مشارکت در طراحی و تولید محصولات آموزشی

1396

10

آموزش درس باکتری شناسی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به روش الکترونیکی مجازی

 

دکتر حسام علیزاده

یادگیری الکترونیک

1397

11

طراحی یک نرم افزار آموزشی برای پیش بینی غلظت آلاینده های هوای منتشره از منابع نقطه ای بر مبنای مدل پراکنش گوس

دکتر محسن حیدری

مشارکت در طراحی و تولید محصولات آموزشی

1397

12

تهیه یک راهنمای آموزشی گام به گام برای مدلسازی انتشار آلاینده های هوای خروجی از منابع نقطه ای، خطی و ناحیه ای

دکتر محسن حیدری

مشارکت در طراحی و تولید محصولات آموزشی

1397

13

تولید نرم افزار طراحی تصفیه خانه آب شهری برای آموزش دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط در زمینه طراحی تصفیه خانه آب

دکتر ولی علیپور

مشارکت در طراحی و تولید محصولات آموزشی

1397

14

لاگ بوک پویای فوریتهای پزشکی در بستر الکترونیک

فواد جهاندیده، حمید رضا میری، قاسم سبحانی

ارزشیابی آموزشی

1397

15

طراحی، اجرا و ارزشیابی الگوی آموزش اصول و قواعد حرفه ای گری به دانشجویان سال اول رشتۀ پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

دکتر علی حیرانی

تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی

1397

16

تدوین برنامه استراتژیک آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دکتر سمیره عابدینی، حسین منتظر قائم، سپیده رفیعی، فاطمه زاهدی درخانه

مدیریت و رهبری آموزشی

1397

17

ارتقا کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از طریق تدوین و پیاده سازی آیین نامه جامع ارزیابی کیفیت عملکرد آموزشی

دکتر الهام بوشهری، مرضیه برزگر، فواد جهاندیده، دکتر سمیره عابدینی

مدیریت و رهبری آموزشی

1397

18

طراحی، اجرا و ارزشیابی روش آموزش پانورامایی برای یاددهی جامع و عمیق اصطلاحات پزشکی

دکتر زهرا مستانه، دکتر علی موصلی

یاددهی یادگیری

1397

 


  • بلوار جمهوری اسلامی-مجتمع پیامبر اعظم ضلع شرقی بیمارستان شهید محمدی- معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  • تلفن:076-33335013-33341005
  • کد پستی:7919915519
  • ایمیل:EDC@HUMS.AC.IR

  • سال 1400: تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی
    کلیه حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان می باشد
    Copyright © 1998-2020 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved