×
EN  |   |   |  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان | Hormozgan University Of Medical Sciences


صفحه اصلی > نوآوری در آموزش > جشنواره شهید مطهری > مسئول واحد و اعضای کمیته 

مسوول واحد و اعضاء کمیته:

مسوول واحد: مرضیه برزگر، کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

ارکان این واحد مشتمل بر هیات داوران جشنواره درون دانشگاهی و کمیته های تخصصی و اجرایی می باشد که هر سال با حکم معاون آموزشی دانشگاه منصوب می گردند.


  • بلوار جمهوری اسلامی-مجتمع پیامبر اعظم ضلع شرقی بیمارستان شهید محمدی- معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  • تلفن:076-33335013-33341005
  • کد پستی:7919915519
  • ایمیل:EDC@HUMS.AC.IR

  • سال 1400: تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی
    کلیه حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان می باشد
    Copyright © 1998-2020 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved