×
EN  |   |   |  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان | Hormozgan University Of Medical Sciences


معرفی واحد: دانش پژوهی آموزشی

در دهه های اخیر مبنای ارزشیابی و ارتقا اعضای هیات علمی، توانایی و عملکرد آن ها در زمینه فعالیت های پژوهشی بوده است و جایگاه فعالیت های آموزشی که بخش مهمی از رسالت موسسات آموزش عالی و قسمت عمده از عملکرد اعضای هیات علمی را تشکیل می دهند، کمرنگ شده بود. برای رفع این مشکل، تلاش های گسترده ای صورت گرفت تا تلاش و کوشش مدرسین در عرصه آموزش به نحو مناسب ارزش گذاری شود و همین امر منجر به ورود مفهوم دانش پژوهی (scholarship) به ویژه دانش پژوهی آموزشی به عرصه های دانشگاهی شد. با گنجاندن این مفهوم در ماده 2 آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی و در نظر گرفتن آن به عنوان یکی از اجزای پیشرفت و ارتقا مرتبه توجه به این مسئله وارد مرحله جدیدی شده است.

در همین راستا واحد دانش پژوهی آموزشی مرکز مطالعات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، هدف اصلی خود را مدیریت اجرایی، حمایت و تسهیل فرآیند های دانش پژوهی در این دانشگاه قرار داده است.

 


  • بلوار جمهوری اسلامی-مجتمع پیامبر اعظم ضلع شرقی بیمارستان شهید محمدی- معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  • تلفن:076-33335013-33341005
  • کد پستی:7919915519
  • ایمیل:EDC@HUMS.AC.IR

  • سال 1400: تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی
    کلیه حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان می باشد
    Copyright © 1998-2020 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved