×
EN  |   |   |  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان | Hormozgan University Of Medical Sciences


مقدمه :

   یکی از مراکزی که در هر یک از دانشگاه های علوم پزشکی کشور وظیفه پایش کیفی برنامه های درسی، از جمله برنامه آموزش در عرصه دانشجویان را برعهده دارد، مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه است.

     در حال حاضر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس جهت پایش آموزش در عرصه رشته های مختلف دانشکده های تابعه این دانشگاه از طریق مشاهده حضوری تیم پایش و مصاحبه با گروه هدف با بهره گیری از  ابزار پایش( پرسشنامه ی روا و پایا) و براساس برنامه زمانبندی از پیش تعیین شده می نماید. گزارش پایش انجام شده توسط مسئول تیم پایش به دانشکده ها ارسال گردیده و به واحد های مربوطه جهت حل مشکل ارجاع داده می شود.

  در همین راستا به منظور تحقق اهداف و رسالت ها نظام آموزش عالی کشور و کیفی سازی برنامه ها بخصوص ارتقای شاخص های کیفی آموزش بالینی رشته های تحصیلی پزشکی، پرستاری، مامایی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس، شیوه نامه متناسب با الزامات و انتظارات موجود بر اساس آیین نامه و کوریکولوم آموزشی ابلاغ شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مصوبات شورای آموزشی و مصوبات جلسه مربوط به پایش برنامه های آموزش بالینی مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس، تدوین شده است.

 


  • بلوار جمهوری اسلامی-مجتمع پیامبر اعظم ضلع شرقی بیمارستان شهید محمدی- معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  • تلفن:076-33335013-33341005
  • کد پستی:7919915519
  • ایمیل:EDC@HUMS.AC.IR

  • سال 1400: تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی
    کلیه حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان می باشد
    Copyright © 1998-2020 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved