×
EN  |   |   |  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان | Hormozgan University Of Medical Sciences


صفحه اصلی >  ارزشیابی > ارزشیابی برنامه > اهداف و شرح وظایف 

اهداف و شرح وظایف:

اصطلاح ارزشیابی به طور ساده به تعیین ارزش برای هر چیزی یا داوری ارزشی کردن گفته می شود. با این حال، تعریف جامع تری از ارزشیابی بدین قرار است" ارزشیابی به یک فرایند نظامدار برای جمع آوری، تحلیل و تفسیر اطلاعات گفته می شود به این منظور که تعیین شود آیا هدفهای مورد نظر تحقق یافته اند یا در حال تحقق یافتن هستند و به چه میزانی". در حقیقت ارزشيابي ابزاري براي درك ارزش پديده ها و قضاوت در مورد آنهاست و دانش خاص مربوط به يك موقعيت ويژه را توليد كرده و به ايجاد دانشي تعميم پذير نمي انجامد.

یکی از ویژگیهای مهم ارزشیابی تعیین کیفیت است. ايجاد نظام ارزشيابي كيفيت آموزش، ابزاري را براي دانـشگـاه­ها فـراهـم مي سازد تا به وسيـله آن فعاليت هاي خود را مورد بازنگري قرار دهند،  نقاط قوت و ضعف را معين كنند وگزينه هاي مناسب را براي اصلاح خود انتخاب نمايند.

چشم انداز ارزشیابی برنامه آموزشی

ارتقای سلامت جامعه از طریق بهبود برنامه های آموزشی رشته های حوزه سلامت

اهداف کلی ارزشیابی برنامه آموزشی

-         ارزشيابي برنامه­های آموزشی کلیه رشته­ها مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی

-         بهبود وضعیت برنامه های آموزشی در راستای ارتقا­ی دانشگاه در رتبه بندی های کشوری  

-         ارتقا برنامه های آموزشی بر اساس نتایج ارزشیابی­های انجام شده، مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی در صورت لزوم

اهداف اختصاصی ارزشیابی برنامه آموزشی

-         افزایش اثربخشی و کارآیی ترجمه سیاست های آموزشی دولتی به رفتار آموزشی

-         تعیین وضعیت محتوای  برنامه های درسی از دیدگاه جهانی، ملی و محلی

-          بررسی چگونگی دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده برنامه های آموزشی

-         تعیین نقاط قوت و ضعف  برنامه های آموزشی از نظر محتوا و اجرای آنها

-         ایجاد اطلاعات قطعی برای تغییرات استراتژیک و تصمیمات سیاسی

-         تعیین ورودی های مورد نیاز برای بهبود یادگیری و تدریس

-         تعیین شاخص های پایش.

 

 

در فرایند ارزشیابی برنامه های آموزشی موجود هر رشته نکات زیر می تواند مد نظر قرار گیرد:

ü      مطالعه و بررسی برنامه های مشابه در دانشگاههای معتبر دنیا

ü      نظرخواهی از اساتید ، متخصصین رشته و دانشجویان

ü      مطالعه و بررسی اهداف آموزشی هر رشته

ü      مطالعه و بررسی سرفصلهای برنامه درسی موجود با هدف تغییر واحد یا حذف دروس غیر ضروری و تکراری و یا ادغام آنها

ü      مطالعه و بررسی مجدد سرفصلهای برنامه درسی موجود با هدف بازنگری و تجدید نظر در محتوای آنها

ü      مطالعه و بررسی گرایشهای موجود هر رشته با هدف حذف یا ادغام آنها و ایجاد گرایش جدید

ü      شناسایی دروسی که بمنظور بروز شدن برنامه درسی باید به آن اضافه گردد

ü      مطالعه و بررسی سرفصل دروس مشترک بین رشته های مختلف دانشگاه با هدف ادغام و ارائه یکنواخت آنها

در راستای ارزشیابی برنامه های درسی موجود ، به عنوان راهنمای کلی، می توان به پرسشهای زیر پاسخ داد:

1.       اهداف اصلی برنامه درسی موجود چیست و چگونه آن را ارزیابی می کنید؟

2.       چه پیشنهادات اصلاحی برای جهت دهی اهداف برنامه در راستای کمک به توسعه ملی و افزایش توان دانشی، بینشی و مهارتی دانشجویان دارید؟

3.       برای نزدیک ساختن محتوای برنامه درسی با دانش روز ، نیاز وشرائط کشور و نیاز دانشجویان چه پیشنهاداتی در موارد زیر دارید؟

Ø      به نظر شما چه دروسی را باید از برنامه درسی موجود حذف کرد؟

Ø      به نظر شما چه دروسی از برنامه موجود قابل ادغام هستند؟

Ø      چه دروس جدیدی را برای بهبود برنامه درسی موجود توصیه می کنید؟

Ø      آیا پیشنهاد تغییر واحد دروس برنامه موجود را دارید؟ به چه دلیل؟

Ø      در برنامه درسی پیشنهادی جدید ( بدون احتساب دروس عمومی) چه درصدی از دروس الزامی، انتخابی و اختیاری است؟

Ø      با توجه به امکانات بخش، توانایی اعضای هیئت علمی و نیاز جامعه چه گرایشهای فرعی را پیشنهاد می کنید؟

Ø      در راستای اصلاح برنامه درسی در مواردی از قبیل پیشنیازها، همنیازها، سرفصل دروس و..... چه پیشنهادی دارید؟

 


  • بلوار جمهوری اسلامی-مجتمع پیامبر اعظم ضلع شرقی بیمارستان شهید محمدی- معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  • تلفن:076-33335013-33341005
  • کد پستی:7919915519
  • ایمیل:EDC@HUMS.AC.IR

  • سال 1400: تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی
    کلیه حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان می باشد
    Copyright © 1998-2020 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved