×
EN  |   |   |  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان | Hormozgan University Of Medical Sciences


صفحه اصلی > توانمند سازی اساتید > اهداف و شرح وظایف 

 

اهداف و شرح وظایف

از جمله مهم ترین اهداف این واحد عبارت است از:

-         آشنا نمودن اعضاي هيأت علمي با قوانين و مقررات آموزشی دانشگاهی مورد نياز آنان

-         ارتقاي دانش، نگرش و مهارت هاي حرفه اي اعضاي هیات علمی در حوزه روش های یاددهی- یادگیری

-         ارتقاي دانش، نگرش و مهارت هاي حرفه اي اعضاي هیات علمی در حوزه برنامه ریزی درسی

-         ارتقاي دانش، نگرش و مهارت های حرفه اي اعضاي هیات علمی در حوزه ارزشيابي دانشجو و برنامه

-         ارتقاي دانش، نگرش و مهارت های حرفه اي اعضاي هیات علمی در حوزه یادگیری از راه دور و یادگیری الکترونیک

-         ارتقاي دانش، نگرش و مهارت های حرفه اي اعضاي هیات علمی در حوزه پژوهش در آموزش، دانش پژوهی و طرح های نوآورانه آموزشی

-         ارتقاي دانش، نگرش و مهارت های حرفه اي اعضاي هیات علمی در اخلاق حرفه ای و مهارت های ارتباطی

-         ارتقاي دانش، نگرش و مهارت های حرفه اي اعضاي هیات علمی در حوزه مدیریت، لیدر شیپ و رهبری آموزشی

با در نظر گرفتن این اهداف می توان وظایف زیر را برای این واحد در نظر داشت:

1.      برنامه ریزی و تعیین اهداف و چشم انداز واحد توانمند سازی در راستای اهداف EDC و معاونت آموزشی دانشگاه

2.   تعیین حیطه های توانمند سازی اساتید با توجه به وظایف ضروری اعضای هیأت علمی و با در نظر گرفتن طرح تحول و نو آوری در آموزش علوم پزشکی

3.      تدوین و اعتبار بخشی ابزار گرد آوری اطلاعات نیازسنجی

4.       تعیین روش های نیاز سنجی از اساتید شامل:

- نظر سنجی با استفاده از چک لیست

- مصاحبه

- جلسات گروه متمرکز و ...

5.      اجرای برنامه های نیازسنجی از اساتید با مشارکت اعضای کمیته توانمند سازی و  گروه های آموزشی

6.   دریافت درون داد از سایر واحدهای مرتبط EDC شامل واحد ارزشیابی، کمیته مشورتی دانشجویی، پژوهش در آموزش، برنامه ریزی درسی و پزشکی پاسخگو برای برنامه ریزی دوره های آموزشی متناسب با نیاز

7.   برنامه ریزی و هدفمند کردن برنامه های آموزشی با توجه به نیازهای تخصصی، سنوات خدمت، دانش و توانمندی اعضای هیأت علمی

8.   تهیه بانک اطلاعاتی اساتید در زمینه آموزش پزشکی از طریق شناسایی و جلب مشارکت اساتید بومی علاقمند به تدریس در برگزاری کارگاه ها، و اساتید توانمند از سایر دانشگاه ها

9.   تدوین و اجرای راهکارهای حمایتی و انگیزشی جهت مشارکت اعضای هیأت علمی در برگزاری دوره های آموزشی و شرکت در آن ها

10.  استفاده از روش های مناسب جهت اطلاع رسانی در خصوص دوره های آموزشی

11.  تدوین و اجرای ارزشیابی جامع از برنامه های آموزشی برگزار شده

12.  انجام پژوهش در زمینه ارتقاء کیفیت آموزش اساتید

13.  ارائه بازخورد ارزیابی های انجام شده از دوره های آموزشی به کلیه گروه های ذینفع شامل طراحان دوره، مدرسین و شرکت کنندگان

14.  گزارش سالانه عملکرد واحد در کمیته توانمند سازی اساتید و به مدیر مرکز


  • بلوار جمهوری اسلامی-مجتمع پیامبر اعظم ضلع شرقی بیمارستان شهید محمدی- معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  • تلفن:076-33335013-33341005
  • کد پستی:7919915519
  • ایمیل:EDC@HUMS.AC.IR

  • سال 1400: تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی
    کلیه حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان می باشد
    Copyright © 1998-2020 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved