×
EN  |   |   |  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان | Hormozgan University Of Medical Sciences


صفحه اصلی > پژوهش در آموزش > اهداف و رسالت 

     اهداف واحد پژوهش در آموزش

 •        تعیین اولویتهای تحقیقات آموزشی در دانشگاه ( این اولویت ها بر اساس نیازسنجی های واحدهای آموزشی تابعه تعیین میشود)
 •         انجام طرحهای تحقیقاتی برای تعیین الزامات ، آسیب ها و موانع پژوهش در دانشگاه
 •        ارائه مشاوره های پژوهشی در حوزه آموزش به اعضاءمحترم هیئت علمی و کارشناسان علاقمند
 •        برگزاری کمیته های داوری طرحهای تحقیقاتی در جهت سهولت مراحل اداری تصویب طرحها
 •        هدایت پایان نامه ها با موضوعات حوزه آموزش پزشکی
 •        ایجاد و تقویت فرهنگ پژوهش در زمینه تحقیق و جستجوگری
 •        هدفمند کردن تحقیقات آموزشی
 •        کمک به تقویت کمی و کیفی پژوهشهای آموزشی

 • بلوار جمهوری اسلامی-مجتمع پیامبر اعظم ضلع شرقی بیمارستان شهید محمدی- معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
 • تلفن:076-33335013-33341005
 • کد پستی:7919915519
 • ایمیل:EDC@HUMS.AC.IR

 • سال 1400: تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی
  کلیه حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان می باشد
  Copyright © 1998-2020 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved