×
EN  |   |   |  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان | Hormozgan University Of Medical Sciences


صفحه اصلی > پژوهش در آموزش > اهداف و شرح وظایف 

واحد پژوهش در آموزش

این واحد به منظور پیگیری و هماهنگی پژوهش­های انجام شده در زمینه آموزش علوم پزشکی است.

این واحد در راستای دورنمای مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه قصد دارد جایگاهی برتر در حیطه‌ی پژوهش در آموزش در سطح ملی و منطقه ­ای داشته باشد و در سطح بین ­المللی به ­عنوان مرجعیت علمی مطرح باشد.

شرح وظایف واحد پژوهش در آموزش :

1.      برگزاری جلسات منظم کمیته به منظور بررسی طرحهای پژوهشی

2.       نیاز سنجی و تعیین اولویت های پژوهش  در آموزش

3.       هدایت و تشویق اعضاء هیات علمی جهت انجام طرحهایی در زمینه آموزش علوم پزشکی

4.       جذب بودجه تحقیقاتی از مراجع ذیربط

5.       هدایت و نظارت بر اجرای نتایج طرحهای تحقیقاتی

6.       انتشار کتب و جزوات در زمینه آموزش پزشکی

7.       انتشار مجله آموزش پزشکی

8.       هدایت پایان نامه های دانشجوئی در زمینه آموزش پزشکی


  • بلوار جمهوری اسلامی-مجتمع پیامبر اعظم ضلع شرقی بیمارستان شهید محمدی- معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  • تلفن:076-33335013-33341005
  • کد پستی:7919915519
  • ایمیل:EDC@HUMS.AC.IR

  • سال 1400: تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی
    کلیه حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان می باشد
    Copyright © 1998-2020 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved