×
EN  |   |   |  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان | Hormozgan University Of Medical Sciences


اهداف و شرح وظایف

هدف اصلی این واحد مدیریت اجرایی، حمایت و تسهیل اجرای فرآیند های دانش پژوهی در دانشگاه می باشد.

با در نظر گرفتن این هدف می توان وظایف زیر را برای این واحد در نظر داشت:

1.تعیین اولویت های آموزشی دانشگاه در زمینه دانش پژوهی

2.بررسی کارشناسی و ارائه پیشنهاد به کمیته دانشگاهی دانش پژوهی دانشگاهی در خصوص راهکارهای گسترش و ارتقا دانش پژوهی در دانشگاه

3.اطلاع رسانی و آموزش در زمینه دانش پژوهی در سطح دانشگاه

4.ارائه خدمات حمایتی، مشاوره و ارزیابی فعالیت های دانش پژوهی در سطح دانشگاه

4.1اعلام وصول و ثبت اولیه فعالیت های دانش پژوهی در سطح دانشگاه

4.2معرفي و پيشنهاد پروپوزال هاي منتخب براي اعطاي گرانت آموزشي در مراكز ذیصلاح

4.3تعيين مشاور آموزشي براي فرآیندهای دانش پژوهی و طرح هاي پذيرفته شده در صورت درخواست متقاضي

4.4اعلام وصول و ثبت اوليه مستندات و شواهد دانش پژوهي در سامانه فعاليت هاي نوآورانه

4.5ارسال طرح هاي درخواست ارزشيابي فعاليت هاي دانش پژوهی به داوران مربوطه

4.6جمع بندي ارزيابي، پيشنهاد امتياز به كميته دانش پژوهي دانشگاهي

4.7دریافت اعتراضات و اعلام نتيجه ارزيابي مجدد در كميته دانشگاهي

4.8ارسال مدارك به كميته كشوري از طريق سامانه فعاليت هاي نوآورانه جهت ارزيابي موارد مشمول دانش پژوهي كشوري و يا بين المللي و شركت در جشنواره كشوري شهيد مطهري به مركز مطالعات وزارت بهداشت

4.9برگزاري جلسات كميته دانشگاهي و اطلاع رساني مدعوين

4.10پيشنهاد دستوركار، تنظيم صورت جلسات دانشگاه در بخش فعاليت هاي دانش پژوهی

 

 


  • بلوار جمهوری اسلامی-مجتمع پیامبر اعظم ضلع شرقی بیمارستان شهید محمدی- معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  • تلفن:076-33335013-33341005
  • کد پستی:7919915519
  • ایمیل:EDC@HUMS.AC.IR

  • سال 1400: تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی
    کلیه حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان می باشد
    Copyright © 1998-2020 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved