×
EN  |   |   |  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان | Hormozgan University Of Medical Sciences


صفحه اصلی >  ارزشیابی > ارزشیابی برنامه > مسئول واحد و اعضای کمیته 

مسئول واحد و اعضای کمیته:

مسئول واحد ارزشیابی برنامه آموزشی EDC: دکتر سمیه داودی دکتری مدیریت اطلاعات سلامت

 کمیته های ارزشیابی برنامه آمورشی:

- کمیته ارزشیابی برنامه آموزشی EDC

کمیته ارزشیابی برنامه آموزشی EDC دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان متشکل از افراد زیر می باشد:

جدول 1: اعضای کمیته ارزشیابی برنامه آموزشیEDC

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت در دانشکده

سمت در کمیته

دکترحسین منتظرقائم

فوق تخصص جراحي قلب و فلوشیپ پیوند قلب و ریه

معاون آموزشی دانشگاه

عضو کمیته

دکتر الهام بوشهری

دکتری تخصصی آموزش پزشکی

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

عضو کمیته

دکتر شهرام زارع

دكتري تخصصی آمارحياتي

مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

عضو کمیته

دکتر سمیه داودی

دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت

مسئول واحد ارزشیابی برنامه آموزشی

عضو کمیته

مسئول دفتر توسعه آموزش (EDO)

 

مسئول EDO دانشکده ها

عضو کمیته

 

 

-کمیته دانشکده ای ارزشیابی برنامه آموزشی

کمیته دانشکده ای ارزشیابی برنامه آموزشی متشکل از افراد زیر می باشد:

جدول 2: اعضا کمیته دانشکده ای ارزشیابی برنامه آموزشی و حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز

سمت

حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز

مسئول واحد ارزشیابی برنامه آموزشی

دکتری یا کارشناسی ارشد

مسئول EDO دانشکده مربوطه

دکتری یا کارشناسی ارشد یا پزشک متخصص

معاون آموزشی دانشکده مربوطه

دکتری یا پزشک متخصص

 

اعضای کمیته دانشکده ای ارزشیابی برنامه آموزشی، با توجه به اینکه ارزشیابی برنامه آموزشی در کدام دانشکده در حال انجام می باشد تعیین می شود. سمت اعضای این کمیته و حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز برای ایشان در جدول زیر ارائه شده است.  لازم به ذکر است که بنابر دستور کار جلسه می توان از مدیران گروه های مربوطه، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و همچنین معاون آموزشی دانشگاه برای شرکت در جلسات دعوت نمود.

 

 

 

 

 


  • بلوار جمهوری اسلامی-مجتمع پیامبر اعظم ضلع شرقی بیمارستان شهید محمدی- معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  • تلفن:076-33335013-33341005
  • کد پستی:7919915519
  • ایمیل:EDC@HUMS.AC.IR

  • سال 1400: تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی
    کلیه حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان می باشد
    Copyright © 1998-2020 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved