خدمات مشاوره

امکان مشاوره و راهنمایی حضوری در کلیه مراحل تدوین فرآیندها/ پروپوزال های نوآورانه آموزشی از طرق زیر فراهم می باشد:

-          مشاوره حضوری:

روزهای مشاوره

مکان

مشاور

شنبه و یکشنبه هر هفته

معاونت آموزشی دانشگاه، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، واحد نوآوری در آموزش

مرضیه برزگر

سه شنبه و چهارشنبه هر هفته

دانشکده بهداشت

دکتر الهام بوشهری

 

به منظور تنظیم ساعت مشاوره ابتدا با شماره 33341005 تماس حاصل فرمایید.

-          مشاوره غیر حضوری:

o       مشاوره تلفنی: روزهای دوشنبه هر هفته در ساعات اداری از طریق تماس با شماره تلفن 33335013، خانم مرضیه برزگر

o       مشاوره از طریق شبکه های اجتماعی: بدین منظور لازم است در شبکه اجتماعی پیام خصوصی به شماره   0939405013   با فرمت زیر ارسال نمایید:

 

موضوع: مشاوره فرآیندهای نوآورانه

مشاور: مرضیه برزگر/ دکتر الهام بوشهری (نام مشاور مد نظر خود را درج کنید)