معرفی واحد:

جشنواره آموزشی شهید مطهری با هدف معرفی و تجلیل از فرآیندهای آموزشی نوآورانه و دانش پژوهانه و نیز ترویج نوآوری، ابداع و معرفی فرآیندهای جدید به منظور ارتقای آموزش عالی علوم پزشکی به صورت سالانه، همزمان با هفته بزرگداشت مقام شامخ معلم، در دو سطح دانشگاهی و کشوری برگزار می گردد.