صفحه اصلی > نوآوری در آموزش > دانش پژوهی آموزشی  > مسئول واحد و اعضای کمیته 

مسوول واحد: مرضیه برزگر، کارشناسی ارشد آموزش پزشکی (از سال 1396)

کمیته دانشگاهی دانش پژوهی آموزشی:

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

 

در دانشکده

سمت در کمیته

1

دکتر حسین منتظرقائم

فوق تخصص جراحی قلب

معاون آموزش

رئیس

2

دکتر الهام بوشهری

دکتری تخصصی آموزش پزشکی

مدیر EDC

دبیر

3

دکتر شهرام زارع

دکتری تخصصی آمار حیاتی

مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

عضو اصلی

4

دکتر تیمور آقاملائی

دکتری تخصصی آموزش بهداشت

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

عضو اصلی

5

دکتر نادره نادری

دکتری تخصصی ایمونولوژی

عضو هیات علمی دانشکده پزشکی

عضو اصلی

6

مرضیه برزگر

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

مسوول واحد

-