صفحه اصلی > توانمند سازی اساتید > مسئول واحد و اعضای کمیته 

مسئول واحد و اعضای کمیته

مسئول واحد: مرضیه برزگر، کارشناسی ارشد آموزش پزشکی (از سال 1396 تا کنون)

کمیته توانمند سازی اساتید:

از آنجا که اعضای هیات علمی، می توانند نقش بسیار ارزنده ای در ارتقاء و اجرای برنامه های توانمندسازی داشته باشند، کمیته توانمند سازی اساتید متشکل از اعضای هیات علمی منتخب کلیه دانشکده های دانشگاه، فعالیت خود را آغاز کرد. اعضاء این کمیته از سال 1396 عبارتند از:

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

 

در دانشکده

سمت در کمیته

1

دکتر الهام بوشهری

دکتری تخصصی آموزش پزشکی

مدیر EDC

رئیس

2

مرضیه برزگر

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

مسئول واحد

دبیر

3

دکتر معصومه افسا

دکتری تخصصی رادیولوژی دهان و فک

معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی

عضو اصلی

4

دکتر حبیب اسلامی

دکتری تخصصی فارماکولوژی

معاون پژوهشی دانشکده داروسازی و علوم دارویی

عضو اصلی

5

دکتر عنایت اله حمزه ای

فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب

معاون آموزشی پزشکی عمومی دانشکده پزشکی

عضو اصلی

6

دکتر سید حسین سعادت

فوق تخصص نوزادان

معاون آموزش بالینی دانشکده پزشکی

عضو اصلی

7

دکتر افشین سمیعی

دکتری تخصصی ایمونولوژی

معاون آموزشی فیزیوپاتولوژی دانشکده پزشکی

عضو اصلی

8

دکتر عارف فقیه

دکتری آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

عضو هیات علمی دانشکده پرستاری- مامایی

عضو اصلی

9

قاسم سبحانی

کارشناسی ارشد هوشبری

معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی

عضو اصلی

10

دکتر موسی سلیمانی احمدی

دکتری تخصصی حشره شناسی پزشکی

معاون آموزشی دانشکده بهداشت

عضو اصلی