صفحه اصلی > ثبت نام کارگاه 
ثبت نام کارگاه سال 98
نام : *
نام خانوادگی : *
کد ملی : *
شماره تماس : *
محل خدمت :
گروه آموزشی : *
مرتیه علمی:
انتخاب کارگاه :

ارزشیابی دانشجو: طراحی و ارزیابی آزمون های کتبی

طرح درس وطرح دوره

لطفا در صورت بروز مشکل در ثبت نام با شماره 33341005 تماس حاصل فرمایید.