ايده اوليه برگزاري اين مسابقه علمي در سال 1379 در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان مطرح گرديد. از حدود سال 1385 اقدامات اوليه براي طراحي آن شروع شد و جلسات متعدد هم انديشي با حضور استادان، کارشناسان و دانشجويان حائز رتبه در المپيادهاي دانش آموزي برگزار شد. بدین ترتیب با توجه به تفاهم به وجود آمده در ميان اکثر دانشگاهها و مسوولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مبني بر لزوم تقويت قدرت تفکر و استدلال بين دانشجويان علوم پزشکي، بستر مناسبي براي برگزاري اين المپياد فراهم آمد.

پس از چند دوره برگزاری المپیاد در دانشگاه­های علوم پزشکی، برگزاری المپیاد از دوره هفتم تا کنون به صورت ستادی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه پیدا کرد. با توجه به تغییرات ایجاد شده در شرایط محیطی و نیز تجربیات کسب شده در نزدیک به یک دهه از برگزاری المپیاد، بازنگری در آیین­نامه المپیاد علمی  در سال 1396صورت گرفت.

هدف کلی

شناسایی، هدایت، رشد و شکوفایی و فراهم کردن زمینه­های بهره­مندی از توان دانشجویان مستعد حوزه علوم پزشکی در اولویت­های مهم نظام آموزش علوم پزشکی یا نظام سلامت از طریق ارزیابی­های چالشی و رقابتی برای فراهم کردن زمینه رشد کشور و حل مشکلات کلان کشور

 اهداف

1.    ترویج تفکر خلاق و انتقادی

2.    تشویق کار تیمی

3.    تقویت فعالیت­های بین رشته­ای

4.    تشویق تبادلات علمی بین دانشگاهی

5.    تلاش جهت ارتقای توانمندی دانشجویان در نقد و حل مسائل نظام سلامت کشور در جوی صمیمی، اخلاقی و پرنشاط

6.    تلاش در جهت دهی به فعالیت­های علمی و توسعه حوزه­های دانشی جدید در دانشگاه­ها

7.    بسترسازی برای ارتقای آموزش و ارزیابی فراگیران در دانشگاه­های علوم پزشکی

 

سایت المپیاد وزارت بهداشت