طرح درس برنامه بسیار دقیقی است که برای هریک از جلسات درس  به طور جداگانه نوشته میشود . به نمونه ایی که پیوست شده نگاه کنید. با  نگاه به plan lesson تمام اطلاعات راجع به آن جلسه درس بدست می آید.

 زمانیکه میخواهید فرم طرح درس را پر کنید درستون اول   سمت راست واژه اهداف رفتاری را میبینید. هدف نوع عملکردی است که انتظار می‌رود پس از اتمام یک  درس در شناخت، مهارت، نگرش و رفتار فراگیر ایجاد شود, صاحب نظران تعلیم و تربیت، معتقدند که لازم است تغییرات مورد نظر در فراگیران (اهداف آموزشی) به صورت رفتاری (قابل مشاهده و اندازه گیری ) تدوین گردد. . برای مثال هدف شما این است که دانشجوباید چرخه سلولی را بداند,ولی عباراتی مثل دانستن،فهمیدن و تسلط یافتن مبهم هستند یعنی قابل مشاهده و اندازه گیری نمی‌باشند. پس در زمان پر کردن این ستون باید از افعال قابل مشاهده و اندازه گیری مانند شرح دادن,نام بردن, رسم کردن و....استفاده کنید.

  در ابتدا این عمل عبث به نظر میرسد ولی بعد از پر کردن چند هدف رفتاری  متوجه میشوید که وقتی شما فعل رفتاری صحیح را انتخاب می کنید,دقیقا به میزان یادگیری مورد انتظارخود اشاره میکنید.فایده اینکار چیست؟ 1-در این نقطه  شما مجبور به تفکر میشوید واقعا یک دانشجوی پزشکی چقدر از جزییات چرخه سلولی را باید بداند .با نوشتن اهداف صحیح  دانشجو مجبور به خواندن مطالب غیر ضروری نیست 2- چون قصد شما دقیقا تحقق این اهداف  است ,مشخص است که  امتحان (ارزشیابی ) نیز فقط بر اساس این اهداف خواهد بود . بدون داشتن هدف، ارزشیابی نیز بی معنی است.همه ما در کلاس در مورد مباحثی که خود علاقه مندیم زیاد حرف میزنیم و حتی از آنها در امتحان سوال می دهیم در صورتیکه لزومی ندارد دانشجو هر چه که ما دوست داریم یاد بگیرد او تنها چیزهایی را باید یاد بگیرد که برای یک پزشک عمومی  لازم باشد ,هر یک از ما به عنوان متخصصین به بسیاری از مسائل رشته مان به عنوان مسائلی ساده و بدیهی نگاه کرده و در تعیین میزان لازم در تدریس به دانشجو دچار اشتباه میشویم .بعضی از نکات درسی must know بعضی better to know بعضی nice to know   وبعضی no need to know هستند .زمانیکه  همه اعضا علمی یک گروه با مشارکت هم طرح درس را مینویسیم مانع زیاده رویی یکدیگر شده و فقط ضررویات وارد طرح درس میشود:در نتیجه در کلاس زیادتر از حد نیاز توضیح نمیدهید و وقت شما و دانشجو درکلاس هدر نمیرود.این مسئله به معنای جویدن لقمه  به جای دانشجو نیست بلکه  به معنای هدفدار کار کردن وهدر ندادن انرژی دانشجو است .شما میتوانید هر چقدر می خواهید راجع به مطالب مورد توجه تان در کلاس صحبت کنید به شرط آنکه 1- در کلاس اول اهداف نوشته شده در طرح درس را کامل پوشش داده باشید و2- از مطالب اضافه خود امتحان نگیرید مگراینکه قبلا در زمان حضور همه اعضا گروه در مورد قرار دادن این موضوع در طرح درس به اتفاق نظر رسیده باشید. (تاکید میشود که حتما نوشتن طرح درس در حصور همه اعضا گروه باشد.حتی اگر سالهای طولانی است که این جلسه را خودتان به تنهایی درس میدهید,باید از نظر سایراعضا گروه استفاده کنید شاید سالهاست که اشتباهاتی در نحوه تدریس داشته ایم! )

صفحه بعد 


   دانلود : LessenPlan.pdf           حجم فایل 197 KB