توضيحاتي درباره آيين نامه ها و تسهيلات ويژه استعدادهاي درخشان

 

 

1-     بهره مندي از تسهيلات آموزشي،پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان در دانشگاه ها

در اين خصوص افراد بايد مشمول آيين نامه تسهيلات آموزشي،پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان مصوب 3/12/87 باشند تا بتوانند از تسهيلات درون دانشگاهي استفاده نمايند.دانشجويان مي توانند ضمن مراجعه به دفتر استعداد درخشان دانشگاه محل تحصيل از جزئيات آيين نامه آگاه شده و در صورت احراز شرايط،عضو دفتر شوند.

 

2-    بهره مندي از تسهيلات ورود به مقاطع بالاتر ويژه استعدادهاي درخشان:

در اين خصوص افراد بايد مشمول آيين نامه تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي مصوب 21/10/89 باشند تا بتوانند از تسهيلات آن استفاده نمايند.كه شامل 2 نوع تسهيلات است:

الف- ورود بدون آزمون- اين تسهيلات فقط براي دانشجويان رتبه اول در مقطع كارشناسي بوده كه متقاضي ورود به مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته مي باشند و با توجه به ظرفيت محدود پذيرش،دانشجو بايد مطابق ماده 2 آيين نامه تسهيل ادامه تحصيل..... وتبصره هاي آن ، شرايط مربوطه را دقيقاً احراز نمايد .(استفاده از اين تسهيلات بلافاصله بعد از فارغ التحصيلي تا يكسال است. بازه زماني يكسال بر اساس اعلام مركز سنجش آموزش پزشكي خواهد بود. )

*در مورد رتبه هاي اول مقاطع كارداني ملاك شمول افراد ، بر اساس ضوابط و شرايط سازمان سنجش آموزش كشور
مي باشد.

توجه: در خصوص ورود بدون آزمون معرفي رتبه هاي اول مقطع كارداني به معاونت فني،آماري سازمان سنجش آموزش كشور  و رتبه هاي اول مقطع كارشناسي ناپيوسته به مركز سنجش آموزش پزشكي وزارت متبوع خواهد بود.

ب- ورود با آزمون و استفاده از سهميه مربوطه- اين تسهيلات ويزه دانشجوياني است كه شرايط ماده 3 و
 تبصره هاي  مربوطه  از  آيين نامه تسهيل ادامه تحصيل.....را احراز نموده اند.(استفاده از اين تسهيلات تا 2 سال بعد از فارغ التحصيلي است)
براي استفاده از اين سهميه در آزمون دستياري پزشكي و دندانپزشكي كسب حداقل 40 امتياز ضروري است كه ارسال و بررسي مدارك بر حسب آزمون، در دبيرخانه مربوطه خواهد بود.

توجه: معرفي افراد واجد شرايط براي آزمون هاي كارشناسي ارشد و Ph.D به مركز سنجش آموزش پزشكي وزارت متبوع و در خصوص استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان و ارسال مدارك مربوط به 40 امتياز براي آزمون پذيرش دستيار پزشكي به دبيرخانه هاي شوراي آموزش پزشكي و تخصصي و براي آزمون پذيرش دستيار دندانپزشكي به دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي خواهد بود.

 

* اطلاعات بيشتر درباره آيين نامه ها را مي توان از طريق سايت مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي به نشاني http://edc.behdasht.gov.ir  قسمت آيين نامه ها و بخشنامه ها- آيين نامه هاي استعداد درخشان دريافت نمود.

 

 

3-    در رابطه با تسهيلات سربازي:

كليه واجدين شرايط آيين نامه احراز استعدادهاي برتر و نخبگي مصوب بنياد ملي نخبگان مي توانند از طريق مراجعه به بنياد به حوزه نظام وظيفه معرفي شده و از تسهيلات آن بهره مند شوند.

 

4-    در رابطه با تسهيلات اداره طرح:

تسهيلات موجود در اين زمينه سه دسته هستند:

الف- معافيت از طرح دوره عمومي كه فقط شامل گروه هاي زير مي شود: دارندگان رتبه هاي 10-1 كشوري كنكور سراسري زير گروه تجربي با گواهي سازمان سنجش آموزش كشور- دارندگان مدال طلاي كشوري از المپيادهاي رياضي، فيزيك،شيمي،كامپيوتر و زيست شناسي دانش آموزي با گواهي دبيرخانه مربوطه- دارندگان ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه علوم پزشكي كه به تاييد معاونت تحقيقات و فناوري وزارت متبوع رسيده باشد.- رتبه هاي 3-1 كشوري از آزمون هاي جامع علوم پايه پزشكي،دندانپزشكي و داروسازي- جامع پيش كارورزي پزشكي و دستياري پزشكي و دندانپزشكي

 

ب- تسهيلات مربوط به گذراندن طرح :كه فقط شامل طرح دوره عمومي بوده و در اين زمينه بخشنامه كميسيون موضوع مواد 2و3 قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مورخ 23/1/88 معتبر مي باشد كه بر اين اساس كليه فارغ التحصيلان ذكور و بانوان مجرد مشمول آيين نامه تسهيلات آموزشي،پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان صرفا در سال دوم خدمت مي توانند خدمات موضوع قانون فوق الذكر را در مراكز بهداشتي،درماني،آموزشي و پژوهشي تحت پوشش وزارت متبوع يا سازمان هاي وابسته واقع در شهرهاي غير مجاز (اصفهان،تهران،تبريز،شيراز و مشهد) به شرط ارائه اعلام نياز از مراكز فوق انجام دهند.

تبصره: خانم هاي متاهل نخبه سال اول خدمات را نيز مي توانند در مراكز بهداشتي،درماني،آموزشي و پژوهشي تحت پوشش وزارت متبوع يا سازمان هاي وابسته واقع در شهرهاي غير مجاز (اصفهان،تهران،تبريز،شيراز و مشهد) انجام دهند.

 

ج- اجازه شركت در آزمون ورودي مقاطع بالاتربراي يك بار :1- دانشجويان ترم آخر رشته پزشكي،دندانپزشكي و داروسازي اجازه دارند فقط يك نوبت در آزمون دوره هاي تخصصي شركت نمايند.2- فارغ التحصيلان رشته پزشكي،دندانپزشكي و داروسازي كه حداكثر3 ماه بعد از فراغت از تحصيل خدمات مربوط به قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان را شروع نموده اند مجازند در آزمون هاي تخصصي شركت و در صورت پذيرش در آزمون مكلفند خدمات خود را تا شروع دوره دستياري ادامه دهند. بديهي است اين گروه از افراد مابقي خدمات را پس از فراغت از تحصيل در مقاطع بالاتر انجام خواهند داد. 3- فارغ التحصيلان رشته هاي پيراپزشكي مشمول آيين نامه استعداد درخشان،
 مي توانند بدون محدوديت در آزمون هاي ورودي مقاطع بالاتر شركت نمايند.

 

 

* اطلاعات بيشتر در اين باره را مي توان از طريق بخشنامه شماره 106992/7/الف مورخ 17/3/88 دفتر مديريت منابع انساني وزارت كه به معاونت پشتيباني كليه دانشگاه هاي علوم پزشكي ابلاغ شده است دريافت نمود.

 

 

 

 

 

سایر آیین نامه ها