صفحه اصلی > کتابخانه مرکز توسعه 

ليست كتابهاي موجود در كتابخانه  مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي

 

رديف

نام كتاب

نويسنده يا مترجم

1

رشته هاي كارداني علوم پيراپزشكي در ايران (سطح بندي خدمات آموزشي

دكتر آئين محمدي، دكتر معتمدزاده

2

سخنرانيهاي آموزش كارشناسان آذرماه 77

تهيه طرح سيمين خسروي فرد

3

ياهو مسنجر ورژن 5.5

مهندس حسين يعسوبي

4

فرهنگ تشريحي كامپيوتر مايكروسافت 2003

ترجمه رضا حسنوي، مهندس فرسايي

5

راهنماي شيوه هاي ارزيابي صلاحيتهاي باليني در علوم پزشكي

گردآوري شهرام شايان و همكاران

6

پيك مديريت دانشگاهي نشريه آموزشي مديريت دانشگاهي سالنامه 1380

 

7

آشنايي با فعاليتهاي مركز توسعه آموزش علوم پزشكي

دانشگاه علوم پزشكي مازندران

8

پژوهش نامه

گردآورندگان : دكتر شهرام زارع و همكاران

9

راهنماي تاسيس و توسعه مراكز مهارتهاي باليني 1381

 

10

تحول در آموزش پزشكي يك نياز جهاني

دكتر ابوالفتوح لامعي

11

فهرست توليدات كمك آموزشي موسسه دانش پي

تهيه كننده موسسه دانش پي

12

خلاصه عملكرد معاونت آموزشي و امور دانشگاهي سال 82

 

13

راهبردها و فنون طراحي آموزشي

سنيتيابي و جولين يولاك و همكاران

14

روانشناسي يادگيري بر بنياد نظريه ها

دكتر محمد پارسا

15

ارزشيابي آموزشي

دكتر عباس يازرگان

16

آشنايي با تكنولوژي اطلاعاتي

كيت بهان

17

الگوهاي تدريس 2004

دكتر محمدرضا بهرنگي

18

برنامه درسي و طراحي درسي در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي

دكتر احمدرضا نصر و همكاران

19

روشهاي يادگيري و مطالعه

دكتر علي اكبر سيف

لیست سایر کتابهای موجود در کتابخانه مرکز مطالعات به صورت PDF  از لینک زیر قابل دانلود است.

   دانلود : book.pdf           حجم فایل 212 KB