کارگاه های سال91

کارگاه  های برگزار شده در سال 1391

************ 

  1. روش تحقیق مقدماتی
  2. روش تحقیق پیشرفته
  3. تفکر نقاد
  4. مقابله با استرس
  5. تقویت حافظه
  6. اخلاق حرفه ای
  7. پروپوزال نویسی

 

کارگاه های سال91
کارگاه های سال 92
کارگاه های سال 93
کارگاه های سال 94
کارگاه های سال 95