فعالیت های آموزشی واحد

 

کارگاه های آموزشی:

مقررات شرکت در کارگاه ها و دوره های آموزشی:

از آنجا به منظور سهولت در برگزاری کارگاه ها از تاریخ 1/10/95 ثبت نام در کارگاه ها به صورت اینترنتی  صورت خواهد گرفت، خواهشمند است در محدوده زمانی معین، از طریق سایت واحد، اقدام نمایید و از مراجعه حضوری برای ثبت نام در روز اجرای برنامه خودداری فرمایید.

در راستای ایجاد نظم و انضباط، و همچنین انسجام برنامه ها، صدور گواهی برای شرکت کنندگان محترم منوط به حضور در 90% ساعات برنامه ها می باشد. 

عدم کفایت تعداد شرکت کنندگان در برنامه ها، امکان ملغی شدن برنامه را در پی خواهد داشت که 24 ساعت قبل اطلاع رسانی از طریق سایت  EDC انجام خواهد شد.

اگر پس از ثبت نام قادر به شرکت در کارگاه نبودید خواهشمند است 48 ساعت قبل به اطلاع کارشناسان مرکز مطالعات برسانید.

 

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 333441005 تماس حاصل فرمایید.

کارگاه های برگزار شده
پمفلت های آموزشی
اسلاید های آموزشی کارگاه ها