کارگاه های سال 94

لیست کارگاههای مرکز توسعه در نیمه  اول سال  94

الف- كارگاههاي برگزاري شده جهت اعضاي هيات علمي:

1-      اخلاق پزشکی                                                

2-    استدلال بالینی (1)                                        

3-    اخلاق پرستاری                                              

4-    مدیریت و رهبری دانشگاهی          

5-    استدلال بالینی (2)                                       

6-    ارزیابی بالینی                                                 

7-    نقشه مفهومی                                                  

8-    استدلال بالینی (3)                                       

9-    آموزش مجازی (1)                                         

10-  آموزش مجازی (2)                                         

 

ب- كارگاههاي برگزار شده جهت دستياران:

1-   ارزشیابی آموزشی                                           

2-  جستجو در منابع اطلاعاتی                            

3- پروپوزال نویسی                                               

4-  اخلاق پزشکی                                                   

5- مهارتهای ارتباطی                                            

 

 

ج- کارگاههای جهت استعداد درخشان

1-     مقاله نویسی                                      

2-    استدلال بالینی (1)                          

3-    فلسفه پزشکی مقدماتی (1)           

4-    استدلال بالینی (2)                         

5-    طراحی نقشه مفهومی (1)                               

6-    فلسفه پزشکی (2)                             

7-    طراحی نقشه مفهومی (2)               

8-    دوره  فلسفه پزشکی                         

9-    دوره مدیریت نظام سلامت             

10-  مدیریت اضطراب                              

11-   تقویت اعتماد به نفس                     

12- مهارتهای ارتباطی                            

13-  مهارتهای مطالعه و یادگیری         

آسیب­های اجتماعی                            

کارگاه های 83 تا 89
کارگاه های سال 90
کارگاه های سال 91
کارگاه های سال 92
کارگاه های سال 93
کارگاه های سال 94
کارگاه های سال 95