کارگاه های سال 93

لیست کارگاههای مرکز توسعه در سال 93

الف- كارگاههاي برگزاري شده جهت اعضاي هيات علمي و دستیاران:

1-   آموزش طراحی سئوال                                                                 

2-  آموزش مسئله محور                                                                    

3- روش های تدریس بالینی                                                             

4-  روش های تدریس نوین                                                                   

5- ارزشیابی بالینی دانشجو                                                             

6-  ارزیابی آزمون                                                                                  

7- نحوه نگارش پروپوزال طرح تحقیقاتی                                       

8- دستیار به عنوان الگو، فراگیر،  معلم (سه روزه)                      

9-  پژوهش در آموزش، نگارش طرح درس و طراحی آموزشی     

10-    نحوه نگارش پروپوزال طرح تحقیقاتی                                       

11-    Mentorship                                                                              

12-   آشنایی با شیوه های جستجو و مقالات علمی                         

13-   توانمند سازی مهارتهای ارتباطی اساتید مشاور                       

 

ب- کارگاههای جهت استعداد درخشان

1-     پروپوزال نویسی                                         

2-    مقاله نویسی

3-    نقشه مفهومی

4-    مدیریت و رهبری

5-    مهارتهای ارتباطی

6-    تفکر انتقادی و خلاقیت

7-    روش تحقیق مقدماتی

8-    روش تحقیق پیشرفته

9-    روشهای مطالعه و یادگیری

10-  آشنایی با قوانین موجود در زمینه استعداد درخشان

 

11-  جستجو در منابع و بانکهای اطلاعاتی

کارگاه های 83 تا 89
کارگاه های سال 90
کارگاه های سال 91
کارگاه های سال 92
کارگاه های سال 93
کارگاه های سال 94
کارگاه های سال 95