• اولین جلسه کمیته مشورتی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

 • سامانه ملی ثبت و به اشتراک گذاری نوآوری های آموزشی
  سامانه ملی ثبت و به اشتراک گذاری نوآوری های آموزشی

 • فراخوان شرکت در المپیاد دانشجویی
  فراخوان شرکت در المپیاد دانشجویی

 • معرفی سایت آوای سلامت دفتر آموزش و ارتقای سلامت
  معرفی سایت آوای سلامت دفتر آموزش و ارتقای سلامت

 • اطلاعیه پنجمین کنگره اخلاق پزشکی ایران
  اطلاعیه پنجمین کنگره اخلاق پزشکی ایران

 
 
 
 
 
لینک های مفید
سامانه ها
خدمات الکترونیک