• قابل توجه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه
  قابل توجه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه

 • قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی استفاده از تسهیلات استعدادهای درخشان
  قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی استفاده از تسهیلات استعدادهای درخشان

 • کارگاه روش های ارزشیابی دانشجو
  کارگاه روش های ارزشیابی دانشجو با حضور جناب آقای دکتر محمد جلیلی، در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه هفته جاری . . .

 • اولین جلسه کمیته مشورتی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

 • سامانه ملی ثبت و به اشتراک گذاری نوآوری های آموزشی
  سامانه ملی ثبت و به اشتراک گذاری نوآوری های آموزشی

 
 
 
 
 
لینک های مفید
سامانه ها
خدمات الکترونیک