• معرفی سایت آوای سلامت دفتر آموزش و ارتقای سلامت
  معرفی سایت آوای سلامت دفتر آموزش و ارتقای سلامت

 • اطلاعیه پنجمین کنگره اخلاق پزشکی ایران
  اطلاعیه پنجمین کنگره اخلاق پزشکی ایران

 • مدرسه تابستانی یادگیری الکترونیک
  مدرسه تابستانی یادگیری الکترونیک

 • گذراندن دوره MBA و ارشد مجازی به صورت تحصیل همزمان
  گذراندن دوره MBA به صورت تحصیل همزمان برای دانشجویان استعداد درخشان دوره های دکترای عمومی شامل پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی

 • کسب عنوان فرایند قابل تقدیر در حوزه یادگیری الکترونیک توسط واحد توسعه آموزش دانشگاه
  کسب عنوان فرایند قابل تقدیر در حوزه یادگیری الکترونیک توسط واحد توسعه آموزش دانشگاه

 
 
 
 
 
لینک های مفید
سامانه ها
خدمات الکترونیک