• برگزاری کلاس مجازی جهت حیطه علوم پایه دهمین المپیاد
  برگزاری کلاس مجازی جهت حیطه علوم پایه دهمین المپیاد

 • اعلام شیوه نامه حیطه فلسفه
  شیوه نامه حیطه فلسفه در سال 97 اعلام گردید برای دریافت روی خبر کلیک نماییید

 • قابل توجه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه
  قابل توجه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه

 • انتشار شیوه نامه حیطه استدلال بالینی
  انتشار شیوه نامه حیطه استدلال بالینی

 • انتشار شیوه نامه حیطه کارآفرینی ودانشگاه نسل سوم
  انتشار شیوه نامه حیطه کارآفرینی ودانشگاه نسل سوم

 
 
 
 
 
لینک های مفید
سامانه ها
خدمات الکترونیک